no company avatar
 • ЕИК/ПИК:203088356
 • Дейност: Aгенция
 • Местоположение:Пловдив
 • Име на фирмата на латиница:PARALEL 83 LTD
 • Адрес в Sellers.bg:paralel-83-ltd.sellers.bg
 • Категория:Недвижими имоти
 • Адрес:гр. Пловдив ул Пловдив ЮГ № 382 К
 • Телефон:0899104238
 • E-mail:paralelimoti@gmail.com

ПАРАЛЕЛ 83“ ЕООД развива предимно посредническа дейност в сферата на администрирането на продажби или наемане на недвижими имоти, както и управление на такива.  Има реализирани успешни сделки в посредничството със сделки с  недвижими имоти покупко-продажби и наеми. Дружеството е администратор на лични данни по  закона за ЗЗЛД. Политиката на дружеството е да предлага на своите Доверители професионално отношение, да ги запознава максимално обстойно с конюктурата на имотния пазар, да ги консултира по всички детайли, касаещи администрирането на съответната сделка с недвижим имот. Да се съобразява с основните изисквания на ДОВЕРИТЕЛЯ при водене на преговори, както и да защитава интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ. Дружеството предприма необходимите действия за успешно партниране с всички институции имащи отношение по администриране на сделки с недвижими имоти: Нотариуси, АГКК, МДТ, НАП,АВ, РС, Банкови и Кредитни институции и др. А също така Дружеството успешно си партнира с фирми и Агенции от бранша с посредничеството в сферата на недвижимите имоти. Макар и от скоро Дружеството се утвърждава като коректен и надежден партньор.

ПАРАЛЕЛ 83 ЕООД
 • Град: Пловдив
 • Адрес: гр. Пловдив ул Пловдив ЮГ № 382 К
 • Телефон/и: 0899104238,
 • E-mail: paralelimoti@gmail.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: paralelimoti@gmail.com

Kauzi.bg logo